پلیمر در خودروسازی

کاربردهای پلیمر در صنعت خودرویی

صنعت خودرو با پیشرفت های صورت گرفته دچار انقلابی در نحوه تولید  قطعات با توجه به نگرانی های ایجاد شده در خصوص پایداری  و عملکرد شده و پلی آمید تبدیل به یکی از برترین گزینه ها شده است. مرکز اصلی این تحول، پذیرش گسترده مواد پلیمری است که طیف وسیعی از مزایا را از بهبود […]

کاربردهای پلیمر در صنعت خودرویی Read More »