سایت تولیدات پلیمری و مواد اولیه و مستربچ شرکت تولیدی صنعتی پیروز شفق

پرچم انگلستان england flag

مستربچ های لیز کننده

تقریبا در تمامی فرآیندهای شکل دهی مذاب­های پلیمری به ویژه اکستروژن و تزریق، مقدار بالای گرانروی (ویسکوزیته) مذاب منجر به پیدایش ضریب اصطکاک (COF) بالا در حین فرآورش و نیز بین لایه­ ها یا بخش های محصول تولیدی می­ شود. این اصطکاک نسبتاً زیاد علاوه بر کاهش نرخ تولید، کاربرد نهایی محصولات به ویژه فیلم های پلیمری را نیز دشوار می سازد.  

ساده ­ترین و اقتصادی ترین روش برای کاهش ضریب اصطکاک در فرآورش پلیمرها و نتیجتاً کاهش مشکلات و عواقب ناشی از آن استفاده از مستربچ­ های لیزکننده در فرآیند تولید می­باشد. لیزکننده­ ها علاوه بر کاهش چسبندگی لایه­ های پلیمری به یکدیگر، منجر به کاهش چسبندگی بین پلیمر و سطوح فلزی تجهیزات فرآیندی، لایه فیلم و ورق­ های پلیمری و نیز قطعات قالب­گیری شده می­ گردد.

افزودنی­ های لیزکننده به دلیل تمایل بیشتر به سطح هوا در مقایسه با تمایل به حامل پلیمری، به تدریج به روی سطح محصول مهاجرت نموده و بلورینه می­ شود. این لایه بلور همچون یک لایه روان کننده عمل نموده و نتیجتاً ضریب اصطکاک مابین سطوح مربوطه را کاهش می­ دهد.

از آنجا که مهاجرت مستربچ­ های لیزکننده به سطح، یک پدیده وابسته به زمان می باشد، بازده عملکرد این دسته از افزودنی­ ها از طریق اندازه­ گیری میزان لغزش یک فیلم بر روی فیلم دیگر و نتیجتاً محاسبه ضریب اصطکاک بر حسب زمان بعد از اکستروژن تعیین می­شود. شدت مهاجرت مستربچ­های لیزکننده به سطح به وزن مولکولی عامل لیز­کننده و پلیمر زمینه و نیز به غلظت اجزاء وابسته می ­باشد.

شرکت پیروز شفق با بهره ­گیری از تجارب طولانی خود و تکنولوژی روز، ضمن در نظر گرفتن مشخصه­ های کلیدی همچون سرعت مهاجرت و نیز خواص ویسکوالاستیک پلیمرهای مختلف قادر به تولید مستربچ­ های لیزکننده متنوع برای کاربردهای مختلف می­ باشد.

مستربچ های لیز کننده

تقریبا در تمامی فرآیندهای شکل دهی مذاب­های پلیمری به ویژه اکستروژن و تزریق، مقدار بالای گرانروی (ویسکوزیته) مذاب منجر به پیدایش ضریب اصطکاک (COF) بالا در حین فرآورش و نیز بین لایه­ ها یا بخش های محصول تولیدی می­ شود. این اصطکاک نسبتاً زیاد علاوه بر کاهش نرخ تولید، کاربرد نهایی محصولات به ویژه فیلم های پلیمری را نیز دشوار می سازد.  

ساده ­ترین و اقتصادی ترین روش برای کاهش ضریب اصطکاک در فرآورش پلیمرها و نتیجتاً کاهش مشکلات و عواقب ناشی از آن استفاده از مستربچ­ های لیزکننده در فرآیند تولید می­باشد. لیزکننده­ ها علاوه بر کاهش چسبندگی لایه­ های پلیمری به یکدیگر، منجر به کاهش چسبندگی بین پلیمر و سطوح فلزی تجهیزات فرآیندی، لایه فیلم و ورق­ های پلیمری و نیز قطعات قالب­گیری شده می­ گردد.

افزودنی­ های لیزکننده به دلیل تمایل بیشتر به سطح هوا در مقایسه با تمایل به حامل پلیمری، به تدریج به روی سطح محصول مهاجرت نموده و بلورینه می­ شود. این لایه بلور همچون یک لایه روان کننده عمل نموده و نتیجتاً ضریب اصطکاک مابین سطوح مربوطه را کاهش می­ دهد.

از آنجا که مهاجرت مستربچ­ های لیزکننده به سطح، یک پدیده وابسته به زمان می باشد، بازده عملکرد این دسته از افزودنی­ ها از طریق اندازه­ گیری میزان لغزش یک فیلم بر روی فیلم دیگر و نتیجتاً محاسبه ضریب اصطکاک بر حسب زمان بعد از اکستروژن تعیین می­شود. شدت مهاجرت مستربچ­های لیزکننده به سطح به وزن مولکولی عامل لیز­کننده و پلیمر زمینه و نیز به غلظت اجزاء وابسته می ­باشد.

شرکت پیروز شفق با بهره ­گیری از تجارب طولانی خود و تکنولوژی روز، ضمن در نظر گرفتن مشخصه­ های کلیدی همچون سرعت مهاجرت و نیز خواص ویسکوالاستیک پلیمرهای مختلف قادر به تولید مستربچ­ های لیزکننده متنوع برای کاربردهای مختلف می­ باشد.

مستربچ لیز کننده
مشاوره و فروش

021-56901968 الی 56901960-021

اسکرول به بالا