سایت تولیدات پلیمری و مواد اولیه و مستربچ شرکت تولیدی صنعتی پیروز شفق

پرچم انگلستان england flag

مستربچ های زیست تخریب پذیر

باتوجه به اينكه ظروف و كيسه هاي پلاستيكي متداول از مواد نفتي بوده و سالها در طبيعت باقي مانده وتجزیه ناپذير هستند، یافتن جايگزين براي آنها با قابلیت سازگاری با محیط زیست ضروری است. در این میان پلاستیک های تجزیه پذیر به عنوان جایگزینی برای پلاستیک های متداول مطرح شده اند. اما لازم است انواع پلاستیکهای تجزیه پذیر و تفاوت آنها دقیقاً شناخته شوند؛ چرا که آسیب برخی از این پلاستیکهای تجزیه پذیر از پلاستیکهای سنتی بیشتر و مخرب تر می باشد!!!

در اینجا دو نوع اصلی پلاستیک تجزیه پذیر معرفی می شود:

نوع اول پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر، پلاستیک‌های OXO-plastics نام دارند. این پلاستیک‌ها همانند پلاستیک‌های معمولی از پلیمرهای متداول همچون پُلی‌اتیلن و پُلی پروپیلن ساخته می‌شوند، با این تفاوت که موادی به عنوان کاتالیزور به آن‌ها افزوده شده که نرخ تخریب آنها را افزایش می دهد. ادعای تولید کنندگان این پلاستیک‌ها برای سودجویی بیشتر این است که این کیسه‌ها اگر در شرایط مناسب قرار بگیرند بسیار سریع‌تر از کیسه‌های پلاستیکی معمولی به قطعه‌های ریز تقسیم می‌شوند و سپس به طبیعت بر می‌گردند. اگرچه این پلاستیک‌ها با سرعت زیادی تبدیل به قطعات کوچک یا بسیار کوچک پلاستیکی می‌شوند، اما در واقع از نظر مولکولی هنوز پلاستیک باقی می‌مانند و قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارند. این قطعات ریز و غیر قابل تجزیه می‌توانند با سرعت بیشتری به آب‌ها و از آن طریق به چرخه‌های غذایی انسان و سایر جانوران راه یابند.

در این راستا هشدار کمیسیون اتحادیه اروپا بدین صورت گزارش شده است که ادعای تجزیه‌پذیری و سازگار با محیطِ زیست بودن پلاستیک های OXO-Biodegradable  یک حربه ­ی تبلیغاتی همراه با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده است تا به این وسیله مواد پلاستیکی معمولی به عنوان پلاستیک‌های بی‌خطر جا زده شوند. در حالیکه قطعه‌قطعه شدن سریع و تبدیل شدن‌ این دسته از پلاستیک ها به قطعات پلاستیکی بسیار کوچکتر، نگرانی‌های بیشتری ایجاد می‌کند.

نوع دوم پلاستیک‌های تجزیه‌پذیراز مواد گیاهی تولید می‌شوند و عموماً «بیوپلاستیک» نام دارند. این پلاستیک‌ها را می‌توان به کمک فرایندهایی نظیر کمپوست صنعتی یا هضم بی‌هوازی تجزیه نمود. این دسته از پلاستیک به واسطه ماهیت عمدتاً گیاهی‌شان زیست سازگار بوده و خطرات پلاستیک‌های OXO-Biodegradable را ندارند.

شرکت پیروز شفق با علم به موضوع فوق الذکر قادر به تولید انواع مستربچ های زیست تخریب پذیر بیو پلاستیک با پایه گیاهی بوده و حفظ سلامت محیط زیست از جمله اهداف اصلی این شرکت است.

مستربچ های زیست تخریب پذیر

باتوجه به اينكه ظروف و كيسه هاي پلاستيكي متداول از مواد نفتي بوده و سالها در طبيعت باقي مانده وتجزیه ناپذير هستند، یافتن جايگزين براي آنها با قابلیت سازگاری با محیط زیست ضروری است. در این میان پلاستیک های تجزیه پذیر به عنوان جایگزینی برای پلاستیک های متداول مطرح شده اند. اما لازم است انواع پلاستیکهای تجزیه پذیر و تفاوت آنها دقیقاً شناخته شوند؛ چرا که آسیب برخی از این پلاستیکهای تجزیه پذیر از پلاستیکهای سنتی بیشتر و مخرب تر می باشد!!!

در اینجا دو نوع اصلی پلاستیک تجزیه پذیر معرفی می شود:

نوع اول پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر، پلاستیک‌های OXO-plastics نام دارند. این پلاستیک‌ها همانند پلاستیک‌های معمولی از پلیمرهای متداول همچون پُلی‌اتیلن و پُلی پروپیلن ساخته می‌شوند، با این تفاوت که موادی به عنوان کاتالیزور به آن‌ها افزوده شده که نرخ تخریب آنها را افزایش می دهد. ادعای تولید کنندگان این پلاستیک‌ها برای سودجویی بیشتر این است که این کیسه‌ها اگر در شرایط مناسب قرار بگیرند بسیار سریع‌تر از کیسه‌های پلاستیکی معمولی به قطعه‌های ریز تقسیم می‌شوند و سپس به طبیعت بر می‌گردند. اگرچه این پلاستیک‌ها با سرعت زیادی تبدیل به قطعات کوچک یا بسیار کوچک پلاستیکی می‌شوند، اما در واقع از نظر مولکولی هنوز پلاستیک باقی می‌مانند و قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارند. این قطعات ریز و غیر قابل تجزیه می‌توانند با سرعت بیشتری به آب‌ها و از آن طریق به چرخه‌های غذایی انسان و سایر جانوران راه یابند.

در این راستا هشدار کمیسیون اتحادیه اروپا بدین صورت گزارش شده است که ادعای تجزیه‌پذیری و سازگار با محیطِ زیست بودن پلاستیک های OXO-Biodegradable  یک حربه ­ی تبلیغاتی همراه با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده است تا به این وسیله مواد پلاستیکی معمولی به عنوان پلاستیک‌های بی‌خطر جا زده شوند. در حالیکه قطعه‌قطعه شدن سریع و تبدیل شدن‌ این دسته از پلاستیک ها به قطعات پلاستیکی بسیار کوچکتر، نگرانی‌های بیشتری ایجاد می‌کند.

نوع دوم پلاستیک‌های تجزیه‌پذیراز مواد گیاهی تولید می‌شوند و عموماً «بیوپلاستیک» نام دارند. این پلاستیک‌ها را می‌توان به کمک فرایندهایی نظیر کمپوست صنعتی یا هضم بی‌هوازی تجزیه نمود. این دسته از پلاستیک به واسطه ماهیت عمدتاً گیاهی‌شان زیست سازگار بوده و خطرات پلاستیک‌های OXO-Biodegradable را ندارند.

شرکت پیروز شفق با علم به موضوع فوق الذکر قادر به تولید انواع مستربچ های زیست تخریب پذیر بیو پلاستیک با پایه گیاهی بوده و حفظ سلامت محیط زیست از جمله اهداف اصلی این شرکت است.

پلیمر قابل بازیافت
پلیمر قابل بازیافت
مشاوره و فروش

021-56901968 الی 56901960-021

اسکرول به بالا