سایت تولیدات پلیمری و مواد اولیه و مستربچ شرکت تولیدی صنعتی پیروز شفق

پرچم انگلستان england flag

مستربچ های آنتی استاتیک

اغلب پلیمرها به عنوان مواد عایق الکتریکی پتانسیل بالایی در جذب الکتریسیته ساکن دارند. این خاصیت باعث ایجاد مشکلاتی در فرآورش پلیمرها به ویژه فرآیند تولید فیلم های پلیمری و قطعات تزریقی می گردد. در واقع، الکتریسیته ساکن معمولاً از طریق تماس یک لایه از پلیمر بر روی لایه دیگر و یا عبور پلیمر از بین تجهیزات فرآورش همچون غلطک ها و دای های شکل دهی به وجود می آید، که می تواند به مشکلات گوناگونی همچون موارد منجر گردد:

افزایش مشکلات بسته بندی، حمل و نقل، انبارش و نیز مشکل در استفاده نهایی همچون بازکردن لایه های فیلم

جذب گرد و غبار تاثیر بد بر روی خواص ظاهری

ایجاد شوک الکتریکی در هنگام لمس محصول

کاهش نرخ تولید

خطر احتراق ناشی از تخلیه الکتریکی

در این راستا مستربچ های آنتی استاتیک پیروز شفق به عنوان راهکاری مؤثر برای غلبه بر بار ساکن مورد استفاده قرار می گیرند. این مستربچ ها با اثر زمانی کوتاه مدت یا دائمی قادر به از بین بردن بار الکتریکی ساکن در پلیمر می باشد. این مستربچ ها اساساً به دو دسته مهاجرت پذیر و مهاجرت ناپذیر تقسیم می شوند:

مستربچ های مهاجرت پذیر با مهاجرت به سطح نمونه و تشکیل یک لایه قطبی میکروسکوپی، باعث جذب آب از هوا شده و بدین طریق به پراکنده نمودن بار استاتیک کمک می نماید. واضح است که این مکانیزم وابسته به رطوبت موجود در جو است و در مکان های مرطوبتر سریعتر منجر به تخلیه بار می گردد.

مستربچ های مهاجرت ناپذیر عملکردی مستقل از رطوبت جو داشته و با استفاده از عوامل آنتی استاتیک منجر به پراکنش بار الکتریکی می گردند.

مستربچ های آنتی استاتیک

اغلب پلیمرها به عنوان مواد عایق الکتریکی پتانسیل بالایی در جذب الکتریسیته ساکن دارند. این خاصیت باعث ایجاد مشکلاتی در فرآورش پلیمرها به ویژه فرآیند تولید فیلم های پلیمری و قطعات تزریقی می گردد. در واقع، الکتریسیته ساکن معمولاً از طریق تماس یک لایه از پلیمر بر روی لایه دیگر و یا عبور پلیمر از بین تجهیزات فرآورش همچون غلطک ها و دای های شکل دهی به وجود می آید، که می تواند به مشکلات گوناگونی همچون موارد منجر گردد:

افزایش مشکلات بسته بندی، حمل و نقل، انبارش و نیز مشکل در استفاده نهایی همچون بازکردن لایه های فیلم

جذب گرد و غبار تاثیر بد بر روی خواص ظاهری

ایجاد شوک الکتریکی در هنگام لمس محصول

کاهش نرخ تولید

خطر احتراق ناشی از تخلیه الکتریکی

در این راستا مستربچ های آنتی استاتیک پیروز شفق به عنوان راهکاری مؤثر برای غلبه بر بار ساکن مورد استفاده قرار می گیرند. این مستربچ ها با اثر زمانی کوتاه مدت یا دائمی قادر به از بین بردن بار الکتریکی ساکن در پلیمر می باشد. این مستربچ ها اساساً به دو دسته مهاجرت پذیر و مهاجرت ناپذیر تقسیم می شوند:

مستربچ های مهاجرت پذیر با مهاجرت به سطح نمونه و تشکیل یک لایه قطبی میکروسکوپی، باعث جذب آب از هوا شده و بدین طریق به پراکنده نمودن بار استاتیک کمک می نماید. واضح است که این مکانیزم وابسته به رطوبت موجود در جو است و در مکان های مرطوبتر سریعتر منجر به تخلیه بار می گردد.

مستربچ های مهاجرت ناپذیر عملکردی مستقل از رطوبت جو داشته و با استفاده از عوامل آنتی استاتیک منجر به پراکنش بار الکتریکی می گردند.

مستربچ آنتی استاتیک
مشاوره و فروش

021-56901968 الی 56901960-021

اسکرول به بالا