سایت تولیدات پلیمری و مواد اولیه و مستربچ شرکت تولیدی صنعتی پیروز شفق

پرچم انگلستان england flag

مستربچ های ضد شعله

با توجه به پایه نفتی پلیمرهای سنتزی، اغلب این مواد از میزان اشتعال پذیری بالایی برخوردارند. با توجه به مصرف بالای پلیمرها در دنیای امروزی، کنترل اشتعال پذیری این مواد از اهمیت بالایی برخوردار است. میزان اشتعال پذیری یک پلیمر با نحوه تجزیه آن در دمای پایین و تولید محصولات گازی و نیز چگونگی سوختن این محصولات تعیین می گردد.

به زبان ساده، مستربچ های تأخیر انداز شعله، موادی هستند که با اضافه شدن به فرمولاسیون های پلیمری از طریق مکانیزم های مختلف اشتعال پذیری آنها را کاهش می دهند.

شرکت پیروز شفق انواع مستربچ های تأخیرانداز شعله هالوژنه و غیرهالوژنه را به منظور استفاده در کاربردهای مختلف همچون قطعات الکتریکی، قطعات ساختمانی، وسایل نقلیه، منسوجات و الیاف ها و … را به بازار عرضه داشته است.

مستربچ ضد شعله

مستربچ های ضد شعله

با توجه به پایه نفتی پلیمرهای سنتزی، اغلب این مواد از میزان اشتعال پذیری بالایی برخوردارند. با توجه به مصرف بالای پلیمرها در دنیای امروزی، کنترل اشتعال پذیری این مواد از اهمیت بالایی برخوردار است. میزان اشتعال پذیری یک پلیمر با نحوه تجزیه آن در دمای پایین و تولید محصولات گازی و نیز چگونگی سوختن این محصولات تعیین می گردد.

به زبان ساده، مستربچ های تأخیر انداز شعله، موادی هستند که با اضافه شدن به فرمولاسیون های پلیمری از طریق مکانیزم های مختلف اشتعال پذیری آنها را کاهش می دهند.

شرکت پیروز شفق انواع مستربچ های تأخیرانداز شعله هالوژنه و غیرهالوژنه را به منظور استفاده در کاربردهای مختلف همچون قطعات الکتریکی، قطعات ساختمانی، وسایل نقلیه، منسوجات و الیاف ها و … را به بازار عرضه داشته است.

مستربچ ضد شعله
مشاوره و فروش

021-56901968 الی 56901960-021

اسکرول به بالا